Begrippenlijst

 

Convectiewarmte Verwarming door opgewarmde lucht
Cradle to cradle Hergebruik van materiaal
Fossiele brandstof Eindige brandstof zoals olie, steenkool, gas
Hernieuwbare brandstof Brandstof uit hernieuwbare energiebron zoals hout
Passief huis Woning met minimaal energieverbruik
Rendement Netto warmte opbrengst uit de brandstof
Stralingswarmte Verwarming door infrarode warmte straling, zoals van de zon
Warmte accumulatie Opslaan van warmte